شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش مقالات فارسی برق

فروش مقالات فارسی برقیک استراژی و روش جدید برای توسعه شبکه توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق
قیمت: 20000 ریال
مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
قیمت: 20000 ریال
کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان1
قیمت: 20000 ریال
طراحی یک مدولاتور تک حلقه سیگما-دلتای مرتبه 5 با پهنای باند نایکوئیست 12 مگاهرتز و دقت 15 بیت
قیمت: 20000 ریال
طراحی و شبیه سازی یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هارمونیک های جریان
قیمت: 20000 ریال
طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار در سیستم های قدرت
قیمت: 20000 ریال
طراحی و ارزیابی سیستم قدرت بروش تئوری فیدبک کمی با استفاده از کلید زنی دو کنترل کننده
قیمت: 20000 ریال
طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری H بی نهایت
قیمت: 20000 ریال
طراحی کنترل هوشمند BELBIC برای مدل غیر خطی بالگرد مدل
قیمت: 20000 ریال
طراحی پایدار ساز سیستم مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان های فرکانس پایین سیستم قدرت
قیمت: 20000 ریال
طراحی پایدار ساز سیستم برای نیروگاه بیستون کرمانشاه
قیمت: 20000 ریال
شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM
قیمت: 20000 ریال
شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیر خطی
قیمت: 20000 ریال
روش جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت به منظور میراسازی نوسانهای بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مدال
قیمت: 20000 ریال
حذف هارمونیک های انتخابی مراتب پایین در اینورترهای چند سطحی با الگوریتم ترکیبی PSO-GA
قیمت: 20000 ریال
جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه عصبی
قیمت: 20000 ریال
جایابی PSS در سیستم های قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیر خطی مبتنی بر روش سری های مودال
قیمت: 20000 ریال
توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات
قیمت: 20000 ریال
تحلیل و بررسی هارمونیکی بین عملکرد دو مبدل 12 پالسه و 6 پالسه در سیستم های HVDC
قیمت: 20000 ریال
تاثیر (STATCOM) مبتنی بر پایدارساز جهت بهبود پایداری سیستم های قدرت
قیمت: 20000 ریال
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از روش عصبی فازی
قیمت: 20000 ریال
پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز
قیمت: 20000 ریال
بهینه سازی تولید در سیستم های قدرت چند ناحیه ای به روش پترن سرچ
قیمت: 20000 ریال
بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی با توابع هدف مختلف
قیمت: 20000 ریال
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک
قیمت: 20000 ریال
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده
قیمت: 20000 ریال
مدل سازی توربین بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل ولتاژ در حالت اتصال به شبکه قدرت
قیمت: 20000 ریال
تئوری توان راکتیو لحظه ای بهبود یافته برای فیلترهای اکتیو قدرت
قیمت: 20000 ریال
ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتور های قدرت
قیمت: 20000 ریال
بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورتر دو سطحی با توابع هدف مختلف
قیمت: 20000 ریال
مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی
قیمت: 20000 ریال
استفاده از روش جدید الگوریتم توسعه یافته اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی امنیتی توان راکتیو در سیستم های قدرت
قیمت: 20000 ریال
توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات
قیمت: 20000 ریال
طراحی کنترل کننده بار فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین
قیمت: 20000 ریال
کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC
قیمت: 20000 ریال
قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن
قیمت: 20000 ریال
کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت
قیمت: 20000 ریال
استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC
قیمت: 20000 ریال
پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های غیر خطی
قیمت: 20000 ریال
بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی
قیمت: 20000 ریال
پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (CHPED) با الگوریتم رقابت استعماری
قیمت: 20000 ریال
شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC_DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM
قیمت: 20000 ریال
طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود
قیمت: 20000 ریال
مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل
قیمت: 20000 ریال
کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان
قیمت: 20000 ریال
استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (UPQC) و آرایه فتوولتایی(PV)
قیمت: 20000 ریال
فیلترینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین
قیمت: 20000 ریال
پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های خطی
قیمت: 20000 ریال
بررسی رفتار فیلتر اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای
قیمت: 20000 ریال
بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
قیمت: 20000 ریال
طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) براساس اینورتر منبع جریان
قیمت: 20000 ریال 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir