شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 4 بازدید: 181

خرید ترجمه مقاله 2014Design and Implementation

15-Design and Implementation of an 11-Level Inverter With FACTS Capability for Distributed Energy Systems--2014

طراحی و پیاده سازی اینورتر 11 سطحی با قابلیت ادوات فکت جهت سیستم های توزیع انرژی


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir