شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 0 بازدید: 168

خرید ترجمه مقاله 2013P-Q Control Matrix Converter

13-P-Q Control Matrix Converter Based UPFC By Direct Power Control Method--2013

ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir