شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 1 بازدید: 228

خرید ترجمه مقاله 2011Winding type influence

4-Winding type influence on efficiency of an induction motor--2011

تأثیر  نوع سیم پیچی در راندمان یک موتور القایی


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir