شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 0 بازدید: 175

خرید ترجمه مقاله 2012A COMPARATIVE STUDY ON

3-A COMPARATIVE STUDY ON PERFORMANCE OF 3KW INDUCTION MOTOR WITH DIFFERENT SHAPES OF STATOR SLOTS--2012

بررسی مقایسه ای بر عملکرد موتور القایی  3 کیلووات  با اشکال مختلف شیارهای استاتور


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir