شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

فروش: 3 بازدید: 396

خرید ترجمه مقاله 2012Advanced Control Strategy

1-Advanced Control Strategy of DFIG Wind Turbines for Power System Fault Ride Through--2012

استراتژی کنترل پیشرفته توربین های بادی القایی دو سو تغذیه  برای سیستم  قدرت از طریق سرکوب خطا


 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir