هفت دلیل که مهندسان و دانشمندان MATLAB را ترجیح می دهند.

هفت  دلیل که مهندسان و دانشمندان MATLAB  را ترجیح می دهند:

1- MATLAB به زبان ریاضی سخن می گوید.

2- MATLAB برای مهندسان و دانشمندان طراحی شده است.

3- با جعبه ابزار MATLAB فقط کار می کنی

4- نرم افزار MATLAB دارای app است

5- نرم افزار MATLAB ادغام گردش کاره است.

6- MATLAB سریع است.

7- نرم افزار MATLAB قابل اعتماد است.

obtain
۴ مرداد ۱۳۹۶
29 بازدید