قسمت دوم آموزش حرفه ای متلب – حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول با کدنویسی

 

پیش نیاز آموزش های متلب ارائه شده فایل  آموزش کد نویسی از مقدماتی تا پیشرفته متلب

 

0001-1 قسمت دوم آموزش حرفه ای متلب - حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول با کدنویسی 0002-1 قسمت دوم آموزش حرفه ای متلب - حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول با کدنویسی

 

دریافت فایل شبیه سازی  slx. شبیه سازی با متلب 2016a انجام شده است.