قسمت اول آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک

 

پیش نیاز آموزش های متلب ارائه شده فایل  آموزش کد نویسی از مقدماتی تا پیشرفته متلب

 

0001-2 قسمت اول آموزش حرفه ای متلب - حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 0002-2 قسمت اول آموزش حرفه ای متلب - حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 0003-1 قسمت اول آموزش حرفه ای متلب - حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 0004-1 قسمت اول آموزش حرفه ای متلب - حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک

در قسمت دوم آموزش روزانه شبیه سازی و کدنویسی با متلب، کد نویسی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول در محیط کدنویسی را آموزش خواهیم داد.

 


دریافت فایل شبیه سازی  slx. شبیه سازی با متلب 2016a انجام شده است.