شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir

دسته: فروش فایل

1--طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) براساس اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله 

2--بررسی تاثیر نیروگاه بادی بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

دانلود مقاله 

3--بررسی رفتار فیلتر اکتیو موازی و کنترل آن بر اساس تئوری توان لحظه ای

دانلود مقاله 

4--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های خطی

دانلود مقاله 

5--فیلترینگ و پردازش سیگنال های هارمونیکی با استفاده از تکنیک میانگین

دانلود مقاله 

6--استفاده ترکیبی از بهساز یکپارچه توان (UPQC) و آرایه فتوولتایی(PV)

دانلود مقاله 

7--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله 

8--مدل سازی دینامیکی و ارائه روشی برای جذب حداکثر توان توسط بار موتوری با استفاده از منبع فتوولتائیک مستقل

دانلود مقاله 

9--طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم زنبور و آنالیز اجزای محدود

دانلود مقاله 

10--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC_DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM

دانلود مقاله 

11--پخش بار اقتصادی همزمان توان و حرارت (CHPED) با الگوریتم رقابت استعماری

دانلود مقاله 

12--بهبود بهینه سازی گروه ذرات با استفاده از منطق فازی

دانلود مقاله 

13--پخش بار اقتصادی مبتنی بر روش بهبود یافته ABC با اعمال محدودیت های غیر خطی

دانلود مقاله 

14--استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 برای کنترل سرعت موتور DC

دانلود مقاله 

15--کاربرد الگوریتم ژنتیک در پخش بار اقتصادی و پخش آلودگی برای توابع هزینه ناصاف با در نظر گرفتن محدودیت های شیب نیروگاه و محدودیت های عملی سیستم قدرت

دانلود مقاله 

17--قوس مجدد و اضافه ولتاژهای ناشی از آن در کلیدهای فشار قوی نوع هوای فشرده و طرق مقابله با آن

دانلود مقاله 

20--کنترل گشتاور موتور القایی با روش DTC

دانلود مقاله 

21--طراحی کنترل کننده بار فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO با در نظر گیری نامعینی های سیستم قدرت دو ناحیه ای و محدودیت های گاورنر و توربین

دانلود مقاله 

22--توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

دانلود مقاله 

 

23--استفاده از روش جدید الگوریتم توسعه یافته اجتماع ذرات در مدیریت بهینه اقتصادی امنیتی توان راکتیو در سیستم های قدرت

دانلود مقاله 

24--مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی

دانلود مقاله 

25--بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورتر دو سطحی با توابع هدف مختلف

دانلود مقاله 

26--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله 

27--ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتور های قدرت

دانلود مقاله 

29--تئوری توان راکتیو لحظه ای بهبود یافته برای فیلترهای اکتیو قدرت

دانلود مقاله 

30--مدل سازی توربین بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل ولتاژ در حالت اتصال به شبکه قدرت

دانلود مقاله 

31--برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده

دانلود مقاله 

32--برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال در جهت بهینه نمودن کفایت خطوط به کمک الگوریتم ژنتیک

دانلود مقاله 

33--بهینه سازی الگوی کلید زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی با توابع هدف مختلف

دانلود مقاله 

34--بهینه سازی تولید در سیستم های قدرت چند ناحیه ای به روش پترن سرچ

دانلود مقاله 

35--پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز

دانلود مقاله 

36--پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از روش عصبی فازی

دانلود مقاله 

37--تاثیر (STATCOM) مبتنی بر پایدارساز جهت بهبود پایداری سیستم های قدرت

دانلود مقاله 

38--تحلیل و بررسی هارمونیکی بین عملکرد دو مبدل 12 پالسه و 6 پالسه در سیستم های HVDC

دانلود مقاله 

39--توزیع بهینه توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

دانلود مقاله 

40--جایابی PSS در سیستم های قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیر خطی مبتنی بر روش سری های مودال

دانلود مقاله 

41--جایابی پست های توزیع بوسیله شبکه عصبی

دانلود مقاله 

42--حذف هارمونیک های انتخابی مراتب پایین در اینورترهای چند سطحی با الگوریتم ترکیبی PSO-GA

دانلود مقاله 

43--روش جدید در جایابی مناسب پایدارسازهای سیستم قدرت به منظور میراسازی نوسانهای بین ناحیه ای با استفاده از روش سری مدال

دانلود مقاله 

44--شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیر خطی

دانلود مقاله 

45--شبیه سازی و آنالیز یک چاپر AC-DC BUCK-BOOST کوپل شده به موتور DC با استفاده از تکنیک PWM

دانلود مقاله 

46--طراحی پایدار ساز سیستم برای نیروگاه بیستون کرمانشاه

دانلود مقاله 

47--طراحی پایدار ساز سیستم مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان های فرکانس پایین سیستم قدرت

دانلود مقاله 

48--طراحی کنترل هوشمند BELBIC برای مدل غیر خطی بالگرد مدل

دانلود مقاله 

49--طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری H بی نهایت

دانلود مقاله 

50--طراحی و ارزیابی سیستم قدرت بروش تئوری فیدبک کمی با استفاده از کلید زنی دو کنترل کننده

دانلود مقاله 

51--طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازی برای کنترل فرکانس بار در سیستم های قدرت

دانلود مقاله 

52--طراحی و شبیه سازی یک فیلتر اکتیو تکفاز جهت حذف هارمونیک های جریان

دانلود مقاله 

53--طراحی یک مدولاتور تک حلقه سیگما-دلتای مرتبه 5 با پهنای باند نایکوئیست 12 مگاهرتز و دقت 15 بیت

دانلود مقاله 

54--کنترل برداری موتور القائی با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضائی با اینورتر منبع جریان

دانلود مقاله 

55--مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی

دانلود مقاله 

56--یک استراژی و روش جدید برای توسعه شبکه توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق

دانلود مقاله 

 

Site : http://6268.ir/

 

شماره تماس: 02155728101

تماس یا تلگرام با مشاور : 09906943614 

Email : 6268.ir@gmail.com , info@6268.ir