وبلاگ سایت

انجام شبیه سازی با متلب، رشته برق
هفت  دلیل که مهندسان و دانشمندان MATLAB  را ترجیح می دهند: 1- MATLAB به زبان ریاضی سخن می گوید. 2- MATLAB برای مهندسان و دانشمندان طراحی شده است. 3- با جعبه ابزار MATLAB فقط کار می کنی 4- نرم افزار MATLAB دارای app است 5- نرم افزار MATLAB ادغام گردش کاره است. 6- MATLAB سریع است. 7- نرم افزار MATLAB قابل اعتماد است.   آموزش روزانه شبیه سازی و کدنویسی با متلب آموزش مقدماتی متلب
  قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای: 1-آشنایی با کتابخانه Simulink و بصورت اختصاصی زیر مجموعه آن Continuous 2- آموزش بلوک Derivative 3- آموزش بلوک Integrator 4- آموزش بلوک  Integrator second-order 4- آموزش بلوک  Integrator second-order Limited 5-آموزش بلوک Integrator Limited 6- آموزش بلوک PID controller 7- آموزش بلوک PID Controller (2DOF) 8- آموزش بلوک State-Space 9- آموزش بلوک Transfer Fcn 10-آموزش
  قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای: 1-معرفی بلوک های اصلی که در شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت استفاده می شود. 2-آشنایی با کتابخانه Simulink و بصورت اختصاصی زیر مجموعه آن Commonly used blocks 3-آموزش بلوک Bus creator 4- آموزش بلوک Bus Selector 5- آموزش بلوک constant 6- آموزش بلوک Data Type convertion 7- آموزش بلوک Delay 8-آموزش بلوک Demux
  قسمت هشتم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی حرکت یک پرتابه (Projectile) با سیمولینک متلب
  قسمت اول آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت، آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای: 1-آشنایی با محیط متلب 2017a 2-آشنایی با محیط command window، workspace ، command history ، current folder 3-Browse for folder 4-آشنایی با لایه ها در محیط اصلی متلب و تنظیم آن ها در جاهای مختلف 5-توضیح مختصری در مورد کدنوییسی New script و کمه run 6-تعریف متغیر در workspace ،  ذخیره و پاک کردن 7-دکمه Simulink
  قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor) با کدنویسی
  قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor)
حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 
  قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک  حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک  حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک  حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک  حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 
قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با کد نویسی
قسمت سوم آموزش حرفه ای متلب – ماشین (موتور و ژنراتور) DC آهنربای دائم