شبیه سازی مقالات مهندسی برق قدرت با گمز GAMS متلب MATLAB و DIGSILENT

شبیه سازی مقالات مهندسی برق قدرت با گمز GAMS متلب MATLAB و DIGSILENT

شبیه سازی و کد نویسی مقالات مهندسی برق قدرت با نازلترین قیمت و در اسرع وقت

در کلیه دروس برق  قدرت با نرم افزار های مختلف گمز GAMS متلب MATLAB دیگسایلنت DIGSILENT.…….

بازار برق 
بهره برداری سیستم های قدرت
توزیع اقتصادی بار
در مدار قرار گیری واحدها
برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت تولید 
unit commitment 
economic dispatch
برنامه ریزی مشارکت واحدها
کنترل توان راکتیو 
کیفیت توان 
دینامیک سیستم های قدرت 
ریزشبکه (میکروگرید)
انرژی های نو 
تجدید ساختار سیستم های قدرت 
برنامه ریزی توسعه تولید یا توزیع یا انتقال 
مشارکت واحدهای تولید توان UNIT COMMITMENT, SCHEDULING, EXPANSION PLANNING 
حل عدم قطعیت ها 
-انجام پروژه های بازار برق در زمینه SCUC
-انجام پروژه های بهره برداری در زمینه Unit Commitment با استفاده از نرم افزار GAMS
-مدلسازی منابع تولید پراکنده مانند مزارع بادی(Wind Farm) با استفاده از نرم افزار GAMS
-تولید سناریو و کاهش سناریو با استفاده از نرم افزار گمز GAMS
و …

فقط کافی است به شماره زیر تلگرام زده و یا ایمیل ارسال کنید.

http:///www.6268.ir

تماس با ادمین تلگرام سایت آموزش آسان

شماره جهت تلگرام و تماس: 09906943614

پاسخگویی در کمتر از 15دقیقه
موفق باشید