شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت درس بهره برداری

شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت درس بهره برداری
رای دادن به این پست

شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت درس بهره برداری

 

در آموزش آسان کارفرمایان سفارش پروژه می دهند تا توسط متخصصین عضو با قیمتی رقابتی انجام شود.

 

شرح پروژه:

شبیه سازی یا کدنویسی مقاله با متلب انجام  می شود.

گزارش کار نیز ارائه می شود.

در صورت نیاز مقاله ارسالی بصورت تخصصی رشته برق برای شما ترجمه می شود.

تا 3 روز پس از تحویل کار به شما چنانچه در هر قسمت پروژه مشکل داشتید بصورت تلفنی برای شما توضیح داده می شود.

پس از 3 روز نیز پاسخگو هستیم فقط با این تفاوت که سوال های شما باید در یک فایل ورد تایپ شده و برای ما ارسال شوند تا پاسخگو باشیم، پاسخگویی تلفنی امکانپذیر نیست.

 

سفارش شبیه سازی با متلب رشته برق قدرت درس بهره برداری