اشتراک گذاری فایل های شبیه سازی و کدنویسی متلب رشته برق

اشتراک گذاری فایل های شبیه سازی و کدنویسی متلب رشته برق

اشتراک گذاری فایل های شبیه سازی و کدنویسی متلب رشته برق

در این صفحه  فایل های شبیه سازی و کدنویسی متلب رشته برق آنهایی که بصورت تحلیلی و آموزشی بر گرفته از کتب، مقالات، جزوه درسی هستند، شبیه سازی یا کدنویسی شده اند و به اشتراک گذاشته می شود.

برای هر کدام از این شبیه سازی ها یا کدنویسی هایی که در محیط متلب انجام شده هزینه ناچیزی از شما عزیزان دریافت می شود که مشوقی برای ما باشد که فایل های بیشتری را با شما به اشتراک بگذاریم.

گاها بعضی از این شبیه سازی ها یا کدنویسی های انجام شده با متلب MATLAB به صورت رایگان با شما به اشتراک گذاشته می شود، تخصص اصلی سایت آموزش آسان در زیمنه گرایش برق بود و اکثر این کدنویسی ها یا شبیه سازی ها که تهیه می شوند در حیطه رشته برق هستند ولی احتمال این که کدنویسی یا شبیه سازی از دیگر رشته ها به اشتراک گذاشته شود نیز هست.

این فایل های شبیه سازی یا کدنویسی که به اینصورت به اشتراک گذاشته می شود برای دانشجویان و محققین عزیز چه مزایایی دارد؟

با توجه به این که بعضی از دانشجویان یا محققین علاقه مند هستند که پروژه های درسی یا تحقیقاتی خود را خودشان انجام دهند و بیرون سپاری نمی کنند به آن ها ایده داده و می توانند با خرید این فایل های شبیه سازی یا کدنویسی در زمینه تحقیق خویش را انجام داده و نوآوری جدیدی را در آن گنجانده و به رهیافت درسی، پژوهشی یا کاری خویش دست پیدا کنند و گاهاً در بعضی از مواقع به پروژه ساخت و یا اسمبلینگ یک موضوع دست پیدا کنند (مانند بهینه سازی ها، ساخت موتورهای BLDC، موتور DC، ژنراتور PMSG، منابع تجدیدپذیر (باد و فتوولتائیک)، ساخت اینورتر یا کانورتر، کنترل شارژ و دشارژ باتری).

 

1-فایل شبیه سازی “مبدل DC به DC کنترل شده با پالس PWM“یک سمت ولتاژ 250 ولت و سمت دیگر ولتاژ 125 ولت (انجام شده با متلب 2016a)

2-فایل شبیه سازی “مبدل DC به DC” (انجام شده با متلب 2016a)

3-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “مبدل افزاینده Boost” (انجام شده با متلب 2016a)

4-فایل کدنویسی “ساخت پالس PWM و دندان اره ای بر اساس فرکانس carrier” (انجام شده با متلب 2016a)

5-فایل شبیه سازی “مبدل AC به DC” (انجام شده با متلب 2016a)

6-فایل شبیه سازی “مبدل DC جهت شارژ باتری” (انجام شده با متلب 2016a)

7-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “مبدل نیم پل کاهنده DC” با اطلاعات کامل محاسباتی 425 ولت به 28 ولت (انجام شده با متلب 2016a)

8-فایل شبیه سازی  “مبدل افزاینده DC” با افزایش ولتاژ 5 ولت به 20 ولت (انجام شده با متلب 2016a)

9-فایل شبیه سازی  “مبدل تمام پل DC به AC”  که Unipolar است (انجام شده با متلب 2016a)

10-فایل شبیه سازی  “مبدل تمام پل DC به AC”  که Bipolar است (انجام شده با متلب 2016a)

11-فایل شبیه سازی  “مبدل افزاینده DC به DC”  تبدیل ولتاژ 70 به 180 ولت (انجام شده با متلب 2016a)

12-فایل شبیه سازی  “مبدل DC به DC با کنترل کننده PWM و هیسترزیس” (انجام شده با متلب 2016a)

13-فایل شبیه سازی  “مبدل DC به DC کاهنده”  150به 50 ولت(انجام شده با متلب 2016a)

14-فایل شبیه سازی  “مبدل DC به AC” (انجام شده با متلب 2016a)

15-فایل شبیه سازی  “مبدل افزاینده DC به DC” تبدیل ولتاژ 100 به 170 ولت(انجام شده با متلب 2016a)

16-فایل شبیه سازی  “مبدل کاهنده DC به DC” تبدیل ولتاژ 15به 5 ولت(انجام شده با متلب 2016a)

17-فایل شبیه سازی  “مبدل افزاینده DC به DC” تبدیل ولتاژ 5 به 25 ولت با اطلاعات کامل محاسباتی(انجام شده با متلب 2016a)

18-فایل شبیه سازی  “مبدل کاهنده AC به DC” تبدیل ولتاژ 220 به 5 ولت با آمپراژ 150 آمپر(انجام شده با متلب 2016a)

19-فایل شبیه سازی  “اینورتر 3 فاز” تولید پالس با Pulse Generator(انجام شده با متلب 2016a)

20-فایل شبیه سازی  “کنترل سرعت موتور DC با استفاده از کنترل کننده هیسترزیس” (انجام شده با متلب 2016a)

21-فایل کدنویسی “توزیع اقتصادی بار یک سیستم با M ژنراتور با در نظر گرفتن توابع هزینه درجه دوم و صرفنظر از تلفات و محدودیت های تولید” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

22-فایل کدنویسی”با صرفنظر از تلفات برای یک سیستم قدرت با M ژنراتور بخار توزیع اقتصادی را با روش تکرار لاندا بدست آوردن” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

23-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “بهینه سازی ضرایب کنترل کننده PID با الگوریتم GA” (انجام شده با متلب 2016a)

24-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “بهینه سازی ضرایب کنترل کننده PID با الگوریتم PSO” (انجام شده با متلب 2016a)

25-فایل کدنویسی “ocr با شبکه عصبی“(با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

26-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “موتور DC با کنترل کننده PID و بهینه کردن ضرایب PID با الگوریتم PSO” (انجام شده با متلب 2016a)

27-فایل ترکیبی شبیه سازی و کدنویسی با متلب “موتور DC با کنترل کننده PID و بهینه کردن ضرایب PID با الگوریتم GA” (انجام شده با متلب 2016a)

28-فایل کدنویسی با متلب “جایابی و تعیین اندازه DG در شبکه توزیع 33 و 69 باس با الگوریتم ازدحام ذرات PSO” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

29-فایل کدنویسی با متلب “جایابی و تعیین اندازه DG در شبکه توزیع 10 و 33 باس با الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

30-فایل کدنویسی با متلب “طراحی کنترل کننده فازی” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

31-فایل کدنویسی با متلب “پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو 9 باس (Backward – Forward)” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

32-فایل کدنویسی با متلب “پخش بار شبکه شعاعی به روش پخش بار پسرو پیشرو 33باس (Backward – Forward)” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

33-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر 2 و 3 سحطی” (انجام شده با متلب 2016a)

34-فایل کدنویسی با متلب “کات ست Cut_set” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

35-فایل کدنویسی با متلب “جایابی و تعیین اندازه DG در شبکه توزیع 33 باس با الگوریتم ژنتیک GA“(با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

36-فایل کدنویسی با متلب “مدل کردن هواپیما” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

37-فایل کدنویسی با متلب “مدل هرفون فلیپس” (با تمامی ورژن های متلب قابل ران کردن است)

38-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر  تکفاز Bipolar” (انجام شده با متلب 2016a)

39-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر  تکفاز Unipolar” (انجام شده با متلب 2016a)

40-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر  سه فاز Bipolar” (انجام شده با متلب 2016a)

41-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر  سه فاز Unipolar” (انجام شده با متلب 2016a)

42-فایل شبیه سازی با متلب “اینورتر  سه فاز با کنترل SVM” (انجام شده با متلب 2016a)

43-فایل شبیه سازی با متلب “رباتیک (سینماتیک مچ دست مدور spherical wrist kinematics) ” (انجام شده با متلب 2016a)