آموزش روزانه شبیه سازی و کدنویسی با متلب

آموزش روزانه شبیه سازی و کدنویسی با متلب

آموزش مقدماتی متلب

 

قسمت اول آموزش مقدماتی متلب – معرفی نرم افزار متلب (MATLAB)

قسمت دوم آموزش مقدماتی متلب

 


پیش نیاز آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت ارائه شده فایل  آموزش کد نویسی از مقدماتی تا پیشرفته متلب

آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت — آموزش شبیه سازی بصورت حرفه ای

 

قسمت اول آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت

قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت

قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت


پیش نیاز آموزش حرفه ای متلب ارائه شده فایل  آموزش کد نویسی از مقدماتی تا پیشرفته متلب

آموزش حرفه ای متلب بصورت نوشتاری و حل مسئله

 

قسمت اول آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک

قسمت دوم آموزش حرفه ای متلب – حل معادله دیفرانسیل مرتبه اول با کدنویسی

قسمت سوم آموزش حرفه ای متلب – ماشین (موتور و ژنراتور) DC آهنربای دائم

قسمت چهارم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم با کد نویسی

قسمت پنجم آموزش حرفه ای متلب – حل معادلات دیفرانسیل با سیمولینک 

قسمت ششم آموزش حرفه ای متلب – شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor)

قسمت هفتم آموزش حرفه ای متلب – آموزش شبیه سازی جاذب لورنز (Lorenz Attractor) با کدنویسی