نحوه ارائه کنفرانس و دفاع ازپایان نامه

۰ تومان

چگونه یک پایان نامه بنویسیم؟ راهنمای عملی نگارش پایان نامه برای دانشجویان

۰ تومان

قسمت سوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت

۱۰۰۰ تومان

قسمت دوم آموزش تصویری شبیه سازی با متلب سیمولینک رشته برق قدرت

۱۰۰۰ تومان

P370- Power System Stabilizer Parameters Designing Based on Genetic Simulated Annealing Algorithm -2016-پروژه شبیه سازی آماده مقاله برق انجام شده با متلب

۳۲۰۰۰۰ تومان

T128-2016- Reversible Data Hiding with Contrast Enhancement UsingAdaptive Histogram Shifting and Pixel Value Ordering-ترجمه آماده مقاله برق

۲۰۰۰۰ تومان

P368- Power Quality Conditioning in LV Distribution Networks: Results by Field Demonstration-2017-پروژه شبیه سازی آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان

P369- Small-Signal Stability Analysis of an Inverter-Based Microgrid with Internal Model–Based Controllers-2017-پروژه آماده برق با متلب

۴۰۰۰۰۰ تومان

T127-2012- Reliability Study of HV Substations Equipped With the Fault Current Limiter-ترجمه آماده مقاله برق

۱۳۰۰۰ تومان

شبیه سازی موتور DC به همراه بهینه سازی ضرایب PID با الگوریتم ژنتیک

۵۰۰۰ تومان
0